แม๊กซ์ มอเตอร์

 รายละเอียดเต็นท์

ชื่อเต็นท์ : แม๊กซ์ มอเตอร์
โทรศัพท์ : 083-5664333

 ชื่อเจ้าของเต้นท์  : สุรชัย กาไชย
 ที่อยู่  : ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ลำปาง หน้าโรงเรียนโปลิ เชียงใหม่ ไกล้โรงพยาบาลลานนา  ต. ฟ้าฮ่าม  อ. เมือง  จ. เชียงใหม่
 แผนที่เต้นท์ ( ดาวเทียม ) : 
รับ ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน รถยนต์ใช้แล้ว ทุกชนิด รับเทร์นรถให้ราคาสูง

 รายการรถที่ลงประกาศ